Icon

สาขาช่างยนต์(Automotive)

สาขาวิชาช่างยนต์

เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมระดับต้นๆของสายอาชีพเนื่องจากมีโอกาสในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาสูงทุกๆวันนี้แต่ละครอบครัวมีรถอย่างต่ำบ้านละ 1 คันขึ้นไปโดยส่วนใหญ่แล้วมีมากกว่า 1 คันซึ่งการใช้รถจะมีระยะเวลาบำรุงรักษาทุกๆรอบเช่น 3 เดือนครั้งหรือ 6 เดือนครั้งหรือตามสภาพรถโอกาสในความเจริญก้าวหน้าของช่างยนต์จึงมีอัตราการเจริญเติบโตสูงมากและสามารถประกอบส่วนตัวได้

รายละเอียดของสาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์ต่างๆที่นิยมใช้ในการเกษตรและอื่นๆสาขาช่างยนต์มีการจัดการเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะประสบการณ์และการทดลองสิ่งใหม่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาขาช่างยนต์เช่นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่างๆการใช้อุปกรณ์ในงานช่างวัสดุเชื้อเพลิงการถอดประกอบเครื่องยนต์การคำนวณต่างๆที่จำเป็นต่องานช่างวิชากลศาสตร์วิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นต้นการเรียนสาขาช่างยนต์เป็นสาขาวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติกับทฤษฎีควบคู่กันและมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนและฝึกปฏิบัติตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์

แนวทางการประกอบอาชีพ

ช่างยนต์
เจ้าของกิจการอู่รถ
นายช่างศูนย์บริการ
เจ้าของกิจการจำหน่ายอะไหล่รถ
พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ของภาครัฐและเอกชน

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(Business Computer)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและนั้นทำให้ชีวิตของมนุษย์ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่เสมอการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเองก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโปรแกรมต่างๆที่ช่วยในการทำงานการหาข้อมูลและความบันเทิงจากอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดเราก็สามารถที่จะหาข้อมูลและข่าวสารที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆทั่วโลกได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตก็ยังถูกนำมาใช้ในเรื่องธุรกิจอีกด้วย

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจก็เป็นสาขาหนึ่งที่สอนการใช้เทคโนโลยีให้มีบทบาทต่องานธุรกิจและมีทางเลือกในสายอาชีพอย่างหลากหลายตามองค์กรต่างๆเช่นธนาคารรัฐวิสาหกิจบริษัทตลาดหลักทรัพย์บริษัทระดับSME ฯลฯ โดยสามารถทำงานในตำแหน่งเลขานุการจนถึงโปรแกรมเมอร์และการเรียนคอมฯธุรกิจนั้นถึงจะเรียนหลายๆอย่างแต่เน้นการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก(สร้างเว็บ)ฐานข้อมูล Database บัญชีเบื้องต้นเศรษฐศาสตร์ office พูดง่ายๆคือเรียนคอมฯธุรกิจนั้นต้องการให้ผู้เรียนเป็นหลายด้านที่สามารถนำไปใช้ทำงานได้จริงเน้นในเรื่องของการใช้งาน Os (Oparating System),พื้นฐานการใช้งาน Excel,ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์,สื่อ Multimedia ฯลฯ

แนวทางการประกอบอาชีพ

โปรแกรมเมอร์
นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
นักวางระบบครือข่าย
ซ่อมคอมพิวเตอร์
นักออกแบบกราฟิก

สมัครเรียนคลิ๊กที่นี่


แผนที่วิทยาลัยฯ